Home » 2017 » Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zaproszenie

na Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS „Bielany-273”

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 21.06. 2017 r. (środa) o godz. 1800 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 273 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS „Bielany-273” z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania.

  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczego Klubu.

  3. Sprawozdanie z działalności sekcji tenisa stołowego w 2016 roku – Prezes Zarządu Magdalena Lengiewicz.

  4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania Bilansu za 2016 r.

  5. Wniosek o podjęcie uchwały przez Walne Zebranie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności sportowej oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za 2016 r.

  6. Przyjęcie uchwały o przeniesieniu nadwyżki przychodów nad kosztami z całokształtu działalności Klubu za 2016 r. na Fundusz Statutowy.

  7. Zamknięcie walnego zebrania.

   Prezes Zarządu

 

                                                                                                          Magdalena Lengiewicz

Treningi "Dla dorosłych mieszkańców Bielan" finansuje Dzielnica Bielany m. st Warszawy

Follow us