Home » O nas

O nas

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU

UKS „BIELANY  273”

 

W końcu 1995 r. w naszej Szkole utworzyła się grupa inicjatywna, której celem było powołanie UKS-u. Pionierami w tym zakresie byli nauczyciele „katedry wychowania fizycznego” przy życzliwości i wsparciu ówczesnej dyrekcji oraz grono rodziców dzieci uczących się w naszej szkole.

W efekcie w kwietniu 1996 r. został zarejestrowany w UKFiT pod numerem 37 Nasz UKS, który przybrał nazwę „Bielany – 273”. Podkreślenia wymaga, że do końca 1996 r. w Polsce  zarejestrowano 2866 uks-ów – byliśmy więc jednym z pierwszych.

Na terenie szkoły w sekcji tenisa stołowego 3 trenerów prowadzi zajęcia 3 razy w tygodniu w 4 grupach treningowych liczących w sumie prawie 50 zawodniczek i zawodników.

Od 1996 roku UKS „Bielany 273” organizuje wraz z Wydziałem Kultury, Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bielany cykl 4 Turniejów „Grand Prix Bielan” w tenisie stołowym adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oddzielnie dla chłopców i dziewcząt w trzech kategoriach wiekowych. Efektem tych zawodów jest wyłanianie każdego roku indywidualnych mistrzów dzielnicy w kategorii IV klasa i młodsi, V- VI klasa oraz w kategorii gimnazjów. Ponadto suma punktów 3 najlepszych zawodników i zawodniczek z każdej szkoły wyznacza pozycję rankingową, tj. poziom sportowy w tej dyscyplinie sportu wszystkich bielańskich szkół uczestniczących w tym turnieju.

W kwietniu 2012 r. uroczyście udekorowaliśmy zwycięzców XVI edycji Turnieju „Grand Prix Bielan”.

Podkreślenia wymaga, że w całym cyklu 4 turniejów „Grand Prix Bielan” w sezonie 2011/2012 uczestniczyło prawie 140 dziewcząt i chłopców z bielańskich szkół podstawowych i gimnazjów.

UKS “Bielany – 273” organizuje również eliminacje drużynowe do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Ponadto, organizujemy również następujące turnieje kierowane do lokalnej społeczności, a mianowicie:

  • Turniej Rodzinny mający na celu integrację dzieci i członków ich rodzin (w kwietniu),
  • Turniej z Okazji Dnia Dziecka (w czerwcu)
  • Turniej z Okazji Rocznic Odzyskania Niepodległości Polski (w listopadzie),
  • Turniej Świąteczny (w grudniu każdego roku).

Od dwóch sezonów bierzemy udział także w rozgrywkach ligowych. Obecnie drużyna dorosłych zawodników plasuje się na 5 miejscu w IV lidze. Natomiast V liga stworzona jest przede wszystkim dla najlepszych młodzików z naszego klubu w celu ogrywania się z różnego typu zawodnikami biorącymi udział w tych rozgrywkach.

Każdego roku organizujemy 2-tygodniowe obozy sportowe w pięknie położonych ośrodkach dla wszystkich chętnych członków naszego Klubu.

Wymieniona działalność ma na celu:

  • podniesienie sprawności psychofizycznej i ruchowej uczniów naszej Szkoły, ich umiejętności ruchowych, kształtowanie zainteresowań, pokazanie interesujących form odpoczynku czynnego oraz pozytywnego odreagowania stresów szkolnych, neutralizacja poziomu agresji,
  • przygotowanie do udziału w mistrzostwach sportowych na różnym poziomie,
  • kształcenie umiejętności pracy grupowej oraz odpowiedzialności za powierzone zadania podczas organizacji i obsługi turniejów.

Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Szkoły, z wykorzystaniem pomocy organizacyjnej i materialnej rodziców i sympatyków Klubu oraz aktywnym zaangażowaniem dyrekcji Szkoły sprawia, że dzieci chętnie i masowo uczestniczą we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych i turniejach organizowanych przez UKS „Bielany-273”.

Treningi "Dla dorosłych mieszkańców Bielan" finansuje Dzielnica Bielany m. st Warszawy

Follow us