Home » 2015 » Turniej z okazji Święta Odzyskania Niepodległości Polski

Turniej z okazji Święta Odzyskania Niepodległości Polski

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Święta

Odzyskania Niepodległości Polski

11 listopada 2015 roku

 

  1. ORGANIZATOR

Uczniowski Klub Sportowy „Bielany 273”,

przy współfinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Bielany

 

  1. REALIZACJA

Uczniowski Klub Sportowy „Bielany 273”

 

  1. TERMIN I MIEJSCE

11 listopada 2015 roku (środa), sala gimnastyczna Szk. Podstawowej 273, ul. Balcerzaka 1

 

  1. HARMONOGRAM ZAWODÓW

Zapisy do turnieju od godziny 9.30.

Rozpoczęcie turnieju dla wszystkich kategorii wiekowych odbędzie się o godzinie 10.15.

 

  1. CEL

– Popularyzacja tenisa stołowego

– Podniesienie sprawności psychofizycznej i ruchowej oraz umiejętności ruchowych uczestników zawodów.

– Kształtowanie zainteresowań, pokazanie interesujących form odpoczynku czynnego – stworzenie klimatu wspólnej zabawy w toku rozgrywanego turnieju.

– Integracja lokalnego środowiska  dzieci oraz ich rodzin  poprzez wspólne uczestnictwo  w przygotowaniu oprawy świątecznej organizowanych zawodów sportowych.

 

  1. UCZESTNICTWO

– Prawo startu posiadają uczniowie szkół podstawowych.

– Zawodnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie: klasa V-VI (oddzielnie dziewczęta i chłopcy) oraz klasa IV i młodsi (oddzielnie dziewczęta i chłopcy).

– Zgłoszenia zawodników w dniu zawodów. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę szkoły, imię, nazwisko i rok urodzenia uczestnika.

 

  1. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym lub do dwóch porażek, w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

 

  1. NAGRODY

Uczestnicy turnieju zajmujący miejsca od I do III nagradzani są pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Wszyscy pozostali uczestnicy turnieju otrzymują nagrody pocieszenia w postaci słodyczy.

 

  1. INNE

– Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w formie fotografii wizerunku uczestników turnieju w materiałach informacyjnych publikowanych w prasie i na stronach internetowych.

– Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będzie organizator.

proj. współfinansowany                                                           

Treningi "Dla dorosłych mieszkańców Bielan" finansuje Dzielnica Bielany m. st Warszawy

Follow us