Home » 2016 » Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zaproszenie

na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS „Bielany-273”

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 07.11. 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1915 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 273 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS „Bielany-273” z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Walnego Zebrania.

  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu.

  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu UKS – Prezes Zarządu – Janina Lengiewicz.

  4. Wniosek o udzielenie władzom UKS absolutorium.

  5. Wybory nowych władz Klubu – zgłaszanie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej – podjęcie ustalenia o głosowaniu w trybie jawnym.

  6. Przegłosowanie zgłoszonych kandydatur.

  7. Ogłoszenie wyników wyborów.

  8. Zamknięcie Walnego Zebrania.

   Prezes Zarządu

                                                                                                          Janina Lengiewicz

Treningi "Dla dorosłych mieszkańców Bielan" finansuje Dzielnica Bielany m. st Warszawy

Follow us