Home » 2014 » II turniej Grand Prix Bielan w sezonie 2014/2015

II turniej Grand Prix Bielan w sezonie 2014/2015

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XIX Grand Prix Bielan w tenisie stołowym

II turniej 07 grudnia 2014 roku, Warszawa

 

  1. ORGANIZATOR

Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 

  1. REALIZACJA

SPORT IVENT, UKS Bielany 273

 

  1. TERMIN I MIEJSCE

07 grudnia 2014  roku (niedziela), sala gimnastyczna Szk. Podstawowej 273, ul. Balcerzaka 1

 

  1. HARMONOGRAM ZAWODÓW

godz. 9.00 – klasy I-IV (dziewczęta i chłopcy)

godz. 11.30 – klasy V-VI (dziewczęta i chłopcy)

godz. 14.00 – gimnazja (dziewczęta i chłopcy)

 

  1. CEL

– Popularyzacja tenisa stołowego

– Wyłonienie indywidualnych i zespołowych mistrzów w tenisie stołowym wśród bielańskich uczniów i szkół podstawowych i gimnazjów

 

  1. UCZESTNICTWO

– Prawo startu posiadają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

– Zgłoszenia zawodników w dniu zawodów. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę szkoły, imię, nazwisko i rok urodzenia uczestnika.

– Rozstawienie zawodników następuje zgodnie z rankingiem według wyników uzyskanych w turniejach poprzedzających dany turniej.

 

  1. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym lub do dwóch porażek, w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

 

  1. KLASYFIKACJA I PUNKTACJA

Po każdym turnieju ustalany jest ranking indywidualny i zespołowy. Zwyciężą szkoły i uczniowie, którzy podczas turnieju zdobędą największą ilość punktów. Punkty dla szkoły zdobywa trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii.

miejsce 1 – 16 pkt., miejsce 2 – 14 pkt., miejsce 3 – 12 pkt., miejsce 4 – 10 pkt.,

miejsce 5-8 – 8 pkt., miejsce 9-16 – 6 pkt., miejsce 17-32 – 4 pkt., miejsce 33-64 – 2 pkt.

 

  1. NAGRODY

Za zajęcie miejsc I – IV w poszczególnych kategoriach – dyplomy i drobne upominki.

Za zajęcie miejsc I – III indywidualnie po IV  turniejach – dyplomy, puchary i drobne upominki.

  1. INNE

– Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w formie fotografii wizerunku uczestników turnieju w materiałach informacyjnych publikowanych w prasie i na stronach internetowych.

– Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będzie organizator.

 

Treningi "Dla dorosłych mieszkańców Bielan" finansuje Dzielnica Bielany m. st Warszawy

Follow us