Zmiany godzin treningów od poniedziałku 10.12.2018 r.

ZMIANA GODZIN TRENINGÓW OD PONIEDZIAŁKU 10 GRUDNIA 2018 ROKU

GODZINY TRENINGÓW ULEGŁY ZMIANIE W ŚRODY I PIĄTKI

 

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Poniedziałek

15:30 – 17:00

17:00 – 18:30

18:30 – 20:00

Środa

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

19:00 – 20:30

Piątek

15:30 – 16:30

16:30 – 18:00

18:00 – 19:30

W razie pytań związanych z treningami, grupami lub godzinami treningów prosimy o kontakt z trenerem Michałem: 509151715

Turniej Finałowy XXII GP Bielan 2018

 

Przypominamy, że liczba miejsc w turnieju jest ograniczona do 48 w każdej kategorii wiekowej.

Zachęcamy więc do zapisów on-line przez wysłanie maila ze zgłoszeniem na uksbielany@gmail.com :

IMIĘ, NAZWISKO, SZKOŁA*, ROK URODZENIA

Regulamin do pobrania:

REGULAMIN ZAWODÓW III TURNIEJ FINAŁOWY GP BIELAN 2018 druk

II Turniej XXII GP Bielan w tenisie stołowym

 

REGULAMIN ZAWODÓW II TURNIEJ GP BIELAN 2018 strona

Zapraszamy na treningi!!!

XXII Grand Prix Bielan w tenisie stołowym 2018

 

 

REGULAMIN

I TURNIEJU

XXII Grand Prix Bielan w Tenisie Stołowym

 

I. ORGANIZATOR

Uczniowski Klub Sportowy „Bielany 273”

 

II. WSPÓŁORGANIZATOR

URZĄD M.ST. WARSZAWY Dzielnica Bielany
Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany

 

III. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

Niedziela 20.05.2018, Sala Gimnastyczna SP nr 273, ul. Kasznicy 1 Warszawa.

 

IV. ZGŁOSZENIA

Na adres poczty:

uksbielany@gmail.com

lub w dniu zawodów najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów w danej kategorii wiekowej.

Zgłoszenie musi zawierać:

IMIĘ I NAZWISKO, ROK URODZENIA, SZKOŁA, E-MAIL.

(Osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę od rodziców na udział w turnieju.)

Maksymalna liczba uczestników to 48 osób w każdej kategorii wiekowej.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

ROZSTAWIENIE:

W I turnieju GP Bielan, zawodnicy rozstawieni zostaną według kolejności zgłoszeń. Zawodnicy z jednej szkoły nie powinni grać ze sobą w pierwszym spotkaniu. Sędzia jest zobowiązany w takiej sytuacji przestawić jednego z zawodników jeśli istnieje taka możliwość.

 

V. NAGRODY

Za zajęcie miejsc w przedziale 1-3 przewidziane są drobne nagrody rzeczowe i pamiątkowe medale.

 

VI. UCZESTNICTWO

Do rozgrywek dopuszczone są osoby zdrowe (brak kontuzji).

Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własną odpowiedzialność.

W przypadku udziału w turnieju osób niepełnoletnich, wymagane jest pisemne oświadczenie opiekuna.

Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać własną rakietkę do tenisa stołowego oraz buty i strój sportowy (koszulka nie może być biała).

UWAGA:

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

KATEGORIE:

A dzieci (2007 i młodsi) – start o godzinie 10:00

B  junior (2003-2006) – start o godzinie 12:00

C  senior (1999-2002) – start o godzinie 14:00

 

VII. PRZEPISY GRY

W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w tenisa stołowego PZTS.

System rozgrywek uzależniony będzie od ilości startujących.

Turniej prowadzi uprawniony sędzia główny, natomiast mecze sędziują wyznaczeni przez organizatora doświadczeni sędziowie.

 

VIII. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA

Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) w przypadku gdy:

 1. Zawodnik z własnej winy nie stawił się do rozgrywek lub spóźni się więcej niż 5 minut.
 2. zawodnik wzbrania się grać pod kierunkiem wyznaczonego sędziego.
 3. zawodnik odchodzi od stołu przed zakończeniem spotkania  

 

IX. PROTESTY I ODWOŁANIA

Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończeniu spotkania po uprzednim poinformowaniu sędziego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania.

 

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

UKS Bielany 273 z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasznicy 1 przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia do zawodów wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i szkół, które zostaną wyróżnione za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą.

 

XI. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przy rejestracji wymagana jest legitymacja szkolna, bądź dowód osobisty.
 2. Wymagane jest obuwie na zmianę z niebrudzącą podeszwą oraz strój sportowy (spodenki i koszulka).
 3. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
 4. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie.
 5. Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.
 6. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zawodach, w tym dojazdu na z turnieju włącznie.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie zawodów.
 10. Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator.

 

XII. POZSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie organizator.
 2. W kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator.
 3. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie organizowanych zawodów.
 4. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe osobiście.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i decyzji we wszystkich sprawach związanych z zawodami.

Obóz letni Rawa Mazowiecka 4-15 sierpnia 2018

Zapraszamy na kolejny nasz obóz tenisa stołowego

Przypominamy o zmianie godzin treningów!

I WTK Kadet i Skrzat w sezonie 2017/18

W sobotę odbyły się pierwsze w tym sezonie zawody z cyklu WTK. Nasi zawodnicy startowali w kategorii Kadet oraz najmłodsza Maja zadebiutowała w Skrzatkach. Niestety stres nie pozwolił naszym podopiecznym osiągnąć dobre wyniki. Mimo wszystko gratulacje dla Wszystkich za walkę i życzymy aby następnym razem było już tylko lepiej 😉👍🏓

Sezon 2017/2018 czas start !!!

Sezon 2017/2018 czas start !!!

Wakacje się już kończą, a więc czas na powrót do treningów 

Zapraszamy wszystkich naszych stałych uczestników zajęć oraz tych, którzy chcą zacząć swoją przygodę z tenisem stołowym!

Pierwsze treningi już jutro (01.09) w godzinach 15.00-18.00. (dla wszystkich grup treningowych).
Od poniedziałku (4.09.2017) zapraszamy zgodnie z zeszłorocznym rozkładem:

14.00-15.00
15.00-16.30
16.30-18.00
18.00-19.30

Wszystkie nowe osoby, które chciałyby dołączyć do treningów prosimy o kontakt

z trenerem Michałem – 509 15 17 15

ZAPRASZAMY🏓🔥🏓🔥

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zaproszenie

na Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS „Bielany-273”

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 21.06. 2017 r. (środa) o godz. 1800 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 273 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS „Bielany-273” z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczego Klubu.

 3. Sprawozdanie z działalności sekcji tenisa stołowego w 2016 roku – Prezes Zarządu Magdalena Lengiewicz.

 4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania Bilansu za 2016 r.

 5. Wniosek o podjęcie uchwały przez Walne Zebranie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności sportowej oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za 2016 r.

 6. Przyjęcie uchwały o przeniesieniu nadwyżki przychodów nad kosztami z całokształtu działalności Klubu za 2016 r. na Fundusz Statutowy.

 7. Zamknięcie walnego zebrania.

   Prezes Zarządu

 

                                                                                                          Magdalena Lengiewicz