Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez UKS Bielany 273 współfinansuje m.st.Warszawa

Obóz tenisa stołowego 2019

Zmiany godzin treningów od poniedziałku 10.12.2018 r.

ZMIANA GODZIN TRENINGÓW OD PONIEDZIAŁKU 10 GRUDNIA 2018 ROKU

GODZINY TRENINGÓW ULEGŁY ZMIANIE W ŚRODY I PIĄTKI

 

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Poniedziałek

15:30 – 17:00

17:00 – 18:30

18:30 – 20:00

Środa

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

19:00 – 20:30

Piątek

15:30 – 16:30

16:30 – 18:00

18:00 – 19:30

W razie pytań związanych z treningami, grupami lub godzinami treningów prosimy o kontakt z trenerem Michałem: 509151715

Turniej Finałowy XXII GP Bielan 2018

 

Przypominamy, że liczba miejsc w turnieju jest ograniczona do 48 w każdej kategorii wiekowej.

Zachęcamy więc do zapisów on-line przez wysłanie maila ze zgłoszeniem na uksbielany@gmail.com :

IMIĘ, NAZWISKO, SZKOŁA*, ROK URODZENIA

Regulamin do pobrania:

REGULAMIN ZAWODÓW III TURNIEJ FINAŁOWY GP BIELAN 2018 druk

II Turniej XXII GP Bielan w tenisie stołowym

 

REGULAMIN ZAWODÓW II TURNIEJ GP BIELAN 2018 strona

Zapraszamy na treningi!!!

XXII Grand Prix Bielan w tenisie stołowym 2018

 

 

REGULAMIN

I TURNIEJU

XXII Grand Prix Bielan w Tenisie Stołowym

 

I. ORGANIZATOR

Uczniowski Klub Sportowy „Bielany 273”

 

II. WSPÓŁORGANIZATOR

URZĄD M.ST. WARSZAWY Dzielnica Bielany
Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany

 

III. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

Niedziela 20.05.2018, Sala Gimnastyczna SP nr 273, ul. Kasznicy 1 Warszawa.

 

IV. ZGŁOSZENIA

Na adres poczty:

uksbielany@gmail.com

lub w dniu zawodów najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów w danej kategorii wiekowej.

Zgłoszenie musi zawierać:

IMIĘ I NAZWISKO, ROK URODZENIA, SZKOŁA, E-MAIL.

(Osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę od rodziców na udział w turnieju.)

Maksymalna liczba uczestników to 48 osób w każdej kategorii wiekowej.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

ROZSTAWIENIE:

W I turnieju GP Bielan, zawodnicy rozstawieni zostaną według kolejności zgłoszeń. Zawodnicy z jednej szkoły nie powinni grać ze sobą w pierwszym spotkaniu. Sędzia jest zobowiązany w takiej sytuacji przestawić jednego z zawodników jeśli istnieje taka możliwość.

 

V. NAGRODY

Za zajęcie miejsc w przedziale 1-3 przewidziane są drobne nagrody rzeczowe i pamiątkowe medale.

 

VI. UCZESTNICTWO

Do rozgrywek dopuszczone są osoby zdrowe (brak kontuzji).

Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własną odpowiedzialność.

W przypadku udziału w turnieju osób niepełnoletnich, wymagane jest pisemne oświadczenie opiekuna.

Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać własną rakietkę do tenisa stołowego oraz buty i strój sportowy (koszulka nie może być biała).

UWAGA:

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

KATEGORIE:

A dzieci (2007 i młodsi) – start o godzinie 10:00

B  junior (2003-2006) – start o godzinie 12:00

C  senior (1999-2002) – start o godzinie 14:00

 

VII. PRZEPISY GRY

W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w tenisa stołowego PZTS.

System rozgrywek uzależniony będzie od ilości startujących.

Turniej prowadzi uprawniony sędzia główny, natomiast mecze sędziują wyznaczeni przez organizatora doświadczeni sędziowie.

 

VIII. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA

Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) w przypadku gdy:

 1. Zawodnik z własnej winy nie stawił się do rozgrywek lub spóźni się więcej niż 5 minut.
 2. zawodnik wzbrania się grać pod kierunkiem wyznaczonego sędziego.
 3. zawodnik odchodzi od stołu przed zakończeniem spotkania  

 

IX. PROTESTY I ODWOŁANIA

Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończeniu spotkania po uprzednim poinformowaniu sędziego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania.

 

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

UKS Bielany 273 z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasznicy 1 przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia do zawodów wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i szkół, które zostaną wyróżnione za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą.

 

XI. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przy rejestracji wymagana jest legitymacja szkolna, bądź dowód osobisty.
 2. Wymagane jest obuwie na zmianę z niebrudzącą podeszwą oraz strój sportowy (spodenki i koszulka).
 3. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
 4. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie.
 5. Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.
 6. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zawodach, w tym dojazdu na z turnieju włącznie.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie zawodów.
 10. Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator.

 

XII. POZSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie organizator.
 2. W kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator.
 3. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie organizowanych zawodów.
 4. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe osobiście.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i decyzji we wszystkich sprawach związanych z zawodami.

Obóz letni Rawa Mazowiecka 4-15 sierpnia 2018

Zapraszamy na kolejny nasz obóz tenisa stołowego

Przypominamy o zmianie godzin treningów!

I WTK Kadet i Skrzat w sezonie 2017/18

W sobotę odbyły się pierwsze w tym sezonie zawody z cyklu WTK. Nasi zawodnicy startowali w kategorii Kadet oraz najmłodsza Maja zadebiutowała w Skrzatkach. Niestety stres nie pozwolił naszym podopiecznym osiągnąć dobre wyniki. Mimo wszystko gratulacje dla Wszystkich za walkę i życzymy aby następnym razem było już tylko lepiej 😉👍🏓

Sezon 2017/2018 czas start !!!

Sezon 2017/2018 czas start !!!

Wakacje się już kończą, a więc czas na powrót do treningów 

Zapraszamy wszystkich naszych stałych uczestników zajęć oraz tych, którzy chcą zacząć swoją przygodę z tenisem stołowym!

Pierwsze treningi już jutro (01.09) w godzinach 15.00-18.00. (dla wszystkich grup treningowych).
Od poniedziałku (4.09.2017) zapraszamy zgodnie z zeszłorocznym rozkładem:

14.00-15.00
15.00-16.30
16.30-18.00
18.00-19.30

Wszystkie nowe osoby, które chciałyby dołączyć do treningów prosimy o kontakt

z trenerem Michałem – 509 15 17 15

ZAPRASZAMY🏓🔥🏓🔥