Home » Uncategorized » Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zaproszenie

na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS „Bielany-273”

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 07.11. 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1915 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 273 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS „Bielany-273” z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Walnego Zebrania.

  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu.

  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu UKS – Prezes Zarządu – Janina Lengiewicz.

  4. Wniosek o udzielenie władzom UKS absolutorium.

  5. Wybory nowych władz Klubu – zgłaszanie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej – podjęcie ustalenia o głosowaniu w trybie jawnym.

  6. Przegłosowanie zgłoszonych kandydatur.

  7. Ogłoszenie wyników wyborów.

  8. Zamknięcie Walnego Zebrania.

   Prezes Zarządu

                                                                                                          Janina Lengiewicz