Home » Uncategorized » Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS „Bielany-273”

Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS „Bielany-273”

Zaproszenie

na Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS „Bielany-273”

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24.06. 2015 r. (środa) o godz. 1830 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 273 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS „Bielany-273” z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczego Klubu.
  3. Sprawozdanie z działalności sekcji tenisa stołowego w 2014 roku – Prezes Zarządu Janina Lengiewicz.
  4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania Bilansu za 2014 r.
  5. Wniosek o podjęcie uchwały przez Walne Zebranie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności sportowej oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za 2014 r.
  6. Przyjęcie uchwały o przeniesieniu nadwyżki przychodów nad kosztami z całokształtu działalności Klubu za 2014 r. na Fundusz Statutowy.
  7. Zamknięcie walnego zebrania.

   Prezes Zarządu

 

                                                                                                          Janina Lengiewicz