Home » Uncategorized » Turnieju tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka 2015 r.

Turnieju tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka 2015 r.

REGULAMIN

Turnieju tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka 2015 r.

 

 

Organizator             Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

 

Realizacja                 Uczniowski Klub Sportowy „Bielany 273”

 

                   

Termin i miejsce imprezy:      31 maja 2015 r. (niedziela) – godz. 900 

 

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 273, W-wa,  ul. Balcerzaka 1.

Cel imprezy:

Podniesienie sprawności psychofizycznej i ruchowej.

Integracja lokalnego środowiska.

Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci bielańskich szkół podstawowych  jako alternatywnej formy zdrowego i pożytecznego zagospodarowanie wolnego czasu..

Uczestnicy:

  1. Prawo startu w turnieju mają uczniowie szkół podstawowych.
  2. Zawody zostaną rozegrane w 3 kategoriach wiekowych w podziale na dziewczynki i chłopców:
  • I grupa – II klasa i młodsi,
  • II grupa – III – IV klasa
  • III grupa – V – VI klasa

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenie udziału sędziemu głównemu zawodów do godz. 0845 .

Zasady rozgrywek:

W zależności od ilości zgłoszonych zawodniczek i zawodników sędzia główny turnieju określi system gier (grupowy lub pucharowy) oraz liczbę rozgrywanych setów.

Nagrody:

Za zajęcie miejsc I-III  w poszczególnych kat. wiekowych wręczone zostaną puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają nagrody pocieszenia w postaci słodyczy.

Postanowienia organizatora:

  1. Obowiązuje strój sportowy, tj. dres lub koszulka i spodenki oraz obuwie sportowe.
  2. Wymagane jest posiadanie własnej rakietki do tenisa stołowego.
  3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów.