Home » Uncategorized » Rodzinny turniej tenisa stołowego

Rodzinny turniej tenisa stołowego

REGULAMIN

Turnieju tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka

Organizator             Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

 

Realizacja                 Uczniowski Klub Sportowy „Bielany 273”

                   

Termin i miejsce imprezy:      31 maja 2014 r. (sobota) – godz. 900 

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 273, W-wa ul. Balcerzaka 1.

Cel imprezy:

Podniesienie sprawności psychofizycznej i ruchowej.

Integracja lokalnego środowiska.

Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci bielańskich szkół podstawowych  jako alternatywnej formy zdrowego i pożytecznego zagospodarowanie wolnego czasu..

Uczestnicy:

  1. Prawo startu w turnieju mają uczniowie szkół podstawowych.
  2. Zawody zostaną rozegrane w 3 kategoriach wiekowych w podziale na dziewczynki i chłopców:

–          I grupa – II klasa i młodsi,

–          II grupa – III – IV klasa

–          III grupa – V – VI klasa

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenie udziału sędziemu głównemu zawodów do godz. 0 845 .

Zasady rozgrywek:

W zależności od ilości zgłoszonych zawodniczek i zawodników sędzia główny turnieju określi system gier (grupowy lub pucharowy) oraz liczbę rozgrywanych setów.

Nagrody:

Za zajęcie miejsc I-III  w poszczególnych kat. wiekowych wręczone zostaną puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają nagrody pocieszenia w postaci słodyczy.

Postanowienia organizatora:

  1. Obowiązuje strój sportowy, tj. dres lub koszulka i spodenki  oraz obuwie sportowe.
  2. Wymagane jest posiadanie własnej rakietki do tenisa stołowego.
  3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów.

proj. współfinansowany cropped-logo-paint.png